Tražilica:Nedjelja, 19. travnja 2015.  
Djeca
Mladi
Studenti
Odrasli
Osobe starije dobi
Osobe s invaliditetom
Zdravstveni djelatnici
Voda za piće -

Uz Dan voda

Raspoložive količine vode za piće u Republici Hrvatskoj su veće nego u mnogim europskim zemljama, zahvaljujući specifičnom geografskom položaju, te reljefno-geološkim i klimatskim osobitostima našeg prostora.

Opskrbljenost vodom u našoj zemlji

Javna vodoopskrba u Hrvatskoj u zadnjih 20 godina razvija se po stopi od 1% godišnje. Prema posljednjem popisu stanovništva i podacima o praćenju razvoja javne vodoopskrbe, blizu 77% stanovništva Hrvatske priključeno je na javne veće ili manje vodovodne sustave.

Ostali dio stanovništva oko 23% opskrbljuje se vodom za piće iz drugih javnih vodoopskrbnih objekata, koje treba razlikovati od javnih vodovoda, ili imaju svoje vlastite vodoopskrbne objekte različiti izvedbi (bušeni ili kopani zdenci , zabijene pumpe itd.)

Način opskrbe stanovništva vodom za piće i njena zdravstvena ispravnost a time i zdravlje ljudi u direktnoj su vezi. Najsigurniju vodu pije onaj dio pučanstva koji je vezan na javne vodovodne sustave i to one veće , zbog strožeg režima kontrole vode u vlastitim laboratorijima i u specijaliziranim i ovlaštenim laboratorijima javno-zdravstvenih ustanova. Na razini Hrvatske odnosno po županijama već niz godina prati se zdravstvena ispravnost pitke vode iz javnih vodovoda. Kako postoje razlike u opskrbljenosti vodom za piće iz javnih vodovoda od županije do županije, tako se i razlikuje i njena zdravstvena ispravnost. Ukupno uzevši cijelu Hrvatsku u zadnjih 10 godina, od prosječno godišnje pregledanih 23000 uzoraka vode za piće u javno-zdravstvenim laboratorijima , neispravno je bilo manje od 10%.


Kakvu vodu pijemo?

Zdravstvena ispravnost i nadzor nad vodom za piće regulirana je i sprovodi se sukladno Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN.br. 46/94. i 49/97.), a obavlja ga sanitarna inspekcija uz suradnju ovlaštenih laboratorija. To su uglavnom laboratoriji Zavoda za javno zdravstvu županija, HZJZ i drugih ustanova ovlaštenih od strane Ministarstva zdravstva.


Voda kao potencijalni strateški proizvod Hrvatske

Podzemne vode su potencijalni izvor vode koja se eventualno mogu koristiti u flaširanju vode. U Hrvatskoj od ukupne količine vode, podzemne vode čine oko 12 %, ali i ova količina je znatno iznad svjetskog prosjeka. Danas je podzemna voda u Hrvatskoj znatno bolje kakvoće od podzemnih voda u visoko razvijenim zemljama. Zadovoljavajuća kakvoća podzemne vode rezultat je u prvom redu u ograničenom razvitku naše zemlje, slabe naseljenosti, a samo djelomično u racionalnom upravljanju vodnim resursima.

U Hrvatskoj postoje tri regije u kojima se nalaze potencijalno prihvatljive lokacije sa izvorištima kvalitetne vode, a koja se u konačnosti može upotrijebiti za punjenje u staklenu ili PET ambalažu, bilo kao prirodna mineralna voda ili izvorska voda. To su:

a) Hrvatsko zagorje, Prigorje i Banovina
b) Lika
c) Dalmacija

Na ovom području postoji veliki broj potencijalnih izvora. Da bi se ova voda mogla puniti u prihvatljivu ambalažu potrebno je ispitati kakvoću vode u jednoj hidrološkoj godini kod različitih vodostaja (niski, srednji i visoki). Također je potrebno napraviti hidrogeološku snimku područja, ispitati izdašnost izvora, utvrditi zone zaštite i sve ostalo po Pravilniku o temeljnim zahtjevima za prirodne mineralne, izvorske i stolne vode (NN, 58/98). 25. studenog 2005. Autori:
Dr.sc. Slavko Šobot,
Dr.sc. Željko Dadić,
Edo Lovrić, dipl.ing.


Objavila: Andreja Barišin, dr. med.

Novo na Zdravlje.hr:

» Svjetski dan svjesnosti o virusnim hepatitisima

» Povodom 16. srpnja Svjetskog dana biciklista

» Hrvatski dan moždanog udara

» Međunarodni dan sklerodermije

» Svjetski dan tumora mozga

Povratak na: HRANA I ZDRAVLJE

VODA ZA PIćE


 VIJESTI


  Dan voda - 22. ožujak

  Uz Dan voda


 EDUKATIVNI čLANCI


  Kakvu vodu pijemo u Hrvatskoj?

  22. ožujak - Svjetski dan voda

  Voda - opće dobro

  Uporaba malih kućanskih aparata za pripravu pitke vode


 NAJAVE DOGAđAJA


  Svjetski Dan Vode

  Svjetski dan voda ARHIVA


  DAN VODA 2004.
Napomene i upozorenja | O nama | Kontakt | Sadržaj portala | Važne pravne napomene

Zdravlje.hr , prva objava 2003.