Tražilica:Utorak, 28. travnja 2015.  
Djeca
Mladi
Studenti
Odrasli
Osobe starije dobi
Osobe s invaliditetom
Zdravstveni djelatnici
Zdravlje na radnom mjestu - S obzirom na činjenicu da zaposleni danas čine gotovo trećinu stanovništva Hrvatske smatrali smo da i na ovoj web stranici treba posvetiti kutak namijenjen zanimljivostima i korisnim savjetima vezanim za zdravlje na radu kao i preventivnu zdravstvenu zaštitu radnika. Stoga ćemo pokušati na popularan način prikazati i obraditi teme koje bi vas mogle zanimati te vam pomoći u očuvanju zdravlja, a u vezi su radnog mjesta odnosno posla kojeg obavljate.

Pravilnik o radu s računalom

Znadete li da je donesen i stupio na snagu "Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom"?

Temeljem Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine« br. 59/96, 94/96 i 114/03) donesen je i stupio je na snagu Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (»Narodne novine« br. 69/2005).

Pravilnikom se utvrđuju uvjeti za siguran rad i zaštitu zdravlja pri radu s računalom za sve zaposlenike koji pri obavljanju poslova koriste računalo sa zaslonom ukupno 4 ili više sati tijekom radnog dana.

Za takva radna mjesta poslodavac je obvezan izraditi procjenu opasnosti imajući u vidu moguće opasnosti od narušavanja zdravlja radnika, što se naročito odnosi na opterećenje vida, mišićno-koštanog sustava i psihičko opterećenje.

Poslodavci koji zapošljavaju do 50 radnika mogu sami izraditi procjenu opasnosti vezano uz rad s računalom, a na poslodavce koji zapošljavaju više od 50 radnika odnose se odredbe Pravilnika o izradi procjene opasnosti (NN 48/97, 114/02, 126/03).

U skladu s Pravilnikom poslodavac mora upoznati radnike sa svim okolnostima i zahtjevima za sigurnost i zaštitu zdravlja pri radu s računalom. To znači da mora osigurati osposobljavanje radnika za rad na siguran način prilikom prvog raspoređivanja na radno mjesto kao i prije provedbe svake promjene koja bi mogla utjecati na sigurnost i zdravlje na tom radnom mjestu.

U prilogu Pravilnika posebno su navedeni zahtjevi koje poslodavac mora osigurati za siguran rad za računalima, a odnose se na samo računalo (zaslon, tipkovnica, radni stol i radna površina, radni stolac) kao i uvjete radne okoline (osvijetljenost, bliještanje i odsjaji, buka, mikroklimatski uvjeti i zračenje). Tako npr. prirodna ili umjetna rasvjeta mora osiguravati zadovoljavajuću osvijetljenost već prema vrsti rada od najmanje 300 luxa. Ometajuće bliještanje i odsjaje na zaslonu potrebno je spriječiti odgovarajućim postavljanjem elemenata radnog mjesta u odnosu na razmještaj i tehničke karakteristike izvora svjetla. Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne smije ometati rad i ne smije biti veća od 60 dBA.

Mikroklimatski uvjeti moraju odgovarati zahtjevima za toplinsku udobnost pri radu bez fizičkog naprezanja (temperatura 20 – 24°C). Ukoliko se koristi klima uređaj, vlažnost treba biti između 40 i 60%, brzina strujanja zraka najviše 0,2 m/s, a u toplom razdoblju temperatura prostorije može biti najviše 7°C niža od vanjske temperature.

Kako bi se smanjilo opterećenje pri radu sa zaslonom poslodavac mora planirati aktivnosti radnika na takav način da se rad sa zaslonom tijekom rada periodički izmjenjuje s drugim aktivnostima. Ukoliko ne postoji mogućnost promjene aktivnosti radnika, odnosno radnik nema spontanih prekida tijekom rada, poslodavac mu ovisno o težini radnih zadataka i posljedičnog vidnog i statodinamičnog napora tijekom svakog sata rada mora osigurati odmore u trajanju od najmanje 5 minuta i organizirati vježbe rasterećenja.

U okviru preventivnih pregleda poslodavac mora osigurati pregled vida radnika kod specijalista medicine rada:
– prije početka zapošljavanja na radnom mjestu s računalom,
– najmanje svake dvije godine za radnike koji koriste korekcijska pomagala,
– na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, tj. sa zaslonom.
Radnici također imaju pravo na pregled vida kod specijalista oftalmologa ukoliko se pri pregledu utvrdi da je specijalistički pregled potreban.

Novo radno mjesto ili ono koje se oprema računalom mora ispunjavati zahtjeve za sigurnost i zaštitu zdravlja u roku od dvije godine. Postojeće radno mjesto mora se prilagoditi utvrđenim zahtjevima u roku od četiri godine od dana stupanja na snagu Pravilnika. 13. lipnja 2005. Uredili:
Prim. dr. sc. Vlasta Dečković Vukres, dr. med


Objavio: Mario Hemen, ing.

Novo na Zdravlje.hr:

» Svjetski dan svjesnosti o virusnim hepatitisima

» Povodom 16. srpnja Svjetskog dana biciklista

» Hrvatski dan moždanog udara

» Međunarodni dan sklerodermije

» Svjetski dan tumora mozga

Povratak na: OKOLIš I ZDRAVLJE

ZDRAVLJE NA RADNOM MJESTU


 VIJESTI


  Europski tjedan zdravlja i sigurnosti na radu

  Zdrava radna mjesta - dobrobit za vas - dobrobit za posao

  Svjetski dan za sigurnost i zdravlje na radu

  Svjetski dan sigurnosti i zdravlja na radu - 2008.

  Europski tjedan sigurnosti i zdravlja na radu

  Pravilnik o radu s računalom


 EDUKATIVNI čLANCI


  Mobbing - zlostavljanje na radnom mjestu

  Zabrana uporabe azbesta u Hrvatskoj

  Zašto se treba odmarati i koristiti godišnji odmor?

  Znate li o čemu ovisi vaša radna sposobnost?

  Izračunajte svoj indeks radne sposobnosti!


 NAJAVE DOGAđAJA


  Svjetski dan sigurnosti i zaštite zdravlja na radu

  Europski tjedan sigurnosti i zdravlja na radu

  Svjetski dan sigurnosti i zaštite zdravlja na radu

  Europski tjedan za sigurnost i zdravlje na radu 24.-28. 10.

Napomene i upozorenja | O nama | Kontakt | Sadržaj portala | Važne pravne napomene

Zdravlje.hr , prva objava 2003.