Tražilica:Ponedjeljak, 27. travnja 2015.  
Djeca
Mladi
Studenti
Odrasli
Osobe starije dobi
Osobe s invaliditetom
Zdravstveni djelatnici
Osobe s invaliditetom -

Inkluzija

Osobe s teškoćama u razvoju dugi niz godina bile su institucionalizirane i marginalizirane u društvu. Razvojem svijesti društva o vrijednosti svakog pojedinca javlja se inkluzija kao pokret u okviru socijalnog modela. Inkluzija sama po sebi ne podrazumijeva izjednačavanje svih ljudi, već uvažavanje različitosti svakog pojedinca kojem pruža mogućnost odlučivanja o vlastitom životu i preuzimanja odgovornosti.

U Hrvatskoj, od listopada 1997. godine, djeluje Udruga za promicanje inkluzije. Svrha Udruge je pružanje podrške osobama s mentalnom retardacijom pri uključivanju i ravnopravnom sudjelovanju u životu lokalne zajednice. Rezultati projekta Udruge pokazuju da su osobe s mentalnom retardacijom sposobne za neovisan život u društvu, ukoliko im je pružena odgovarajuća podrška.

U suvremenom društvu prevladavaju vrijednosti koje se zasnivaju na kvantiteti i kvaliteti proizvodnje i znanju (B. Teodorović, 1997). Čovjek je vrijedan onoliko koliko proizvede. Proizvodnja je postala cilj, a čovjek samo sredstvo za postizanje tog cilja. Ako tumačimo znanje samo kao materijalnu spoznaju, onda je i taj kriterij sličan kriteriju proizvodnje.
U takvom shvaćanju zanemaruje se kriterij čovječnosti koji proizlazi iz toga da je čovjek sam najznačajniji pokretač vlastitog razvoja kao i razvoja društva općenito. Dakle, u takvom društvu, u kojem je najvažniji kriterij vrednovanja čovjeka njegova produktivnost i stečeno znanje, svi su oni koji manje proizvode i raspolažu s manje znanja manje vrijedni. Tako osobe sa teškoćama u razvoju postaju marginalizirane, bez mogućnosti ostvarivanja osnovnih ljudskih prava.
Zbog toga je nužno mijenjati postojeću hijerarhiju vrijednosti. Taj se proces odvija u različitim zemljama različitim tempom. Ovisan je o ekonomskoj moći i znanstvenim dostignućima, ali najviše o prevladavajućim kulturnim obrascima koji se odnose na značenje pojedinca i poštivanje ljudskih prava. Da bi postali društvo u kojem svaki pojedinac ima jednaka prava i mogućnosti bez obzira na individualne različitosti, model inkluzije predstavlja se kao jedno od rješenja. Preduvjet modela, ali i njegova posljedica je promjena osobnih stavova.
Stavovi prema osobama s teškoćama u razvoju zadnjih se tridesetak godina polako mijenjaju. U medicinskom modelu (Mason i Rieser, 1994), koji je prevladavao osamdesetih godina, u središtu je pozornosti bilo oštećenje, a ne osoba. U takvom društvu, osobe s teškoćama u razvoju shvaćaju se kao problem. Organiziraju se razne specijalne službe i postupci u svrhu uklanjanja ili smanjivanja posljedica oštećenja. Budući da se to pokazalo neostvarivim, smatralo se opravdanim te osobe trajno isključiti iz društva. Tako djeca od najranije dobi bivaju odvojena od obitelji, isključena iz lokalne zajednice i otuđena od društva. Socijalni kontakt je ograničen samo na stručno osoblje koje je usmjereno na "ozdravljenje", dok su potrebe za sigurnošću, ljubavlju, pripadanjem, aktivnošću, učenjem, nezavisnošću, samoostvarenjem, kao i mnoge druge potrebe, zanemarene. Dakle, uskraćene su im mogućnosti koje pruža lokalna zajednica te im je time bitno smanjena kvaliteta života. Razvojem spoznaje o negativnim posljedicama segregacije potaknut je nastanak modela deficita. U okviru modela deficita javlja se pokret integracije koji je, uglavnom, usmjeren na uključivanje djece s manjim teškoćama u razvoju u redovan sustav odgoja i obrazovanja. Integracija se isključivo odnosi na dijeljenje zajedničkog prostora i nekih aktivnosti u ograničenom vremenskom periodu i pod strogom je kontrolom osoba bez teškoća u razvoju. Na taj način, međutim, ne dolazi do istinskog uključivanja i prihvaćanja.
Kao krajnji oblik integracije daljnjim se napretkom razvija pokret inkluzije. Danas je općenito prihvaćen socijalni model koji kao osnovni problem naglašava odnos društva prema osobama sa teškoćama u razvoju. Osnovna je ideja modela da oštećenje koje objektivno postoji ne treba negirati, no ono ne umanjuje vrijednost osobe kao ljudskog bića. Ono što osobe sa teškoćama u razvoju isključuje iz društva su neznanje, predrasude i strahovi koji prevladavaju u tom društvu. Stoga, socijalni model naglašava prava pojedinca, te teži restrukturiranju društva.
Stavovi prema osobama s teškoćama u razvoju kao, uostalom, i stavovi prema svim manjinskim grupama nisu urođeni, nego su naučeni, između ostalog, i kroz predrasude i neznanje drugih. Mijenjanje stavova složen je i dugotrajan proces koji se velikim djelom zasniva i na iskustvu.
Dakle, želimo li da se stavovi društva promijene treba stvarati uvjete u kojima će doći do interakcije između osoba sa i osoba bez teškoća u razvoju. Prvi korak ka tome treba biti uključivanje djece u redovni sustav odgoja i obrazovanja. Dosadašnja praksa pokazala je da se takvom interakcijom stječu pozitivna iskustva (B. Tedorović, 1997). Na temelju principa socijalnog modela izdan je osnovni dokument UN-a Standardna pravila za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom (48. zasjedanje Glavne skupštine UN, 20. prosinac 1993, Rezolucija 48/96), koji sadržava smjernice za politiku svih država. U tom se dokumentu posebno ističe razvijanje svijesti o potrebama i pravima osoba s teškoćama u razvoju, kao što su prava na zdravstvenu zaštitu, rehabilitaciju i pomagala. Država je obvezna osigurati odgoj i obrazovanje u maksimalno integriranim uvjetima. Isto tako, mora zakonski ukloniti sve zapreke zapošljavanju osoba s teškoćama u razvoju i pružiti im socijalnu sigurnost. Svi zakoni i ostale mjere trebaju omogućiti život osoba sa teškoćama u razvoju u vlastitoj obitelji, uz pružanje dodatnih usluga. Prijeko je potrebno osigurati im sva prava kao i ostalim građanima. Također se zahtijeva da organizacije osoba s teškoćama u razvoju i organizacije roditelja, ravnopravno sudjeluju u donošenju odgovarajućih zakonskih propisa, uklanjajući pritom sve oblike diskriminacije. Delhijskom Deklaracijom UN-a iz 1995. ponovo se naglašava obveza svih članica UN-a da stvore uvjete za oživotvorenje načela navedenih u Standardnim pravilima.

U okviru socijalnog modela javlja se model inkluzije. Inkluzija sama po sebi ne podrazumijeva izjednačavanje svih ljudi, nego uvažavanje različitosti svakog pojedinca. U tome i jest njena vrijednost, jer nam kroz razvoj opće tolerancije prema individualnim razlikama i potrebama omogućava širenje spoznaja, obogaćivanje iskustava i razvoj čovječnosti. Inkluzija svakom pojedincu pruža mogućnost odlučivanja o vlastitom životu i preuzimanja odgovornosti.

Inkluzija je pristup u kojem se naglašava da je različitost u snazi, sposobnostima i potrebama prirodna i poželjna. Ona zahtjeva razvoj osjetljivosti i stvaranje uvjeta za artikulaciju i zadovoljavanje različitih individualnih potreba, a ne samo potreba osoba sa oštećenjem. No, bez obzira na individualne različitosti svi želimo biti voljeni, osjećati pripadnost, želimo raditi i biti poštovani. 18. studenog 2005. Uredili:
Tomislav Benjak, dr. med.


Autori:
Jasmina Cvetko,
Martina–Tina Gudelj
Lana Hrgovan
Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet


Objavio: Tomislav Benjak, dr. med.

Novo na Zdravlje.hr:

» Svjetski dan svjesnosti o virusnim hepatitisima

» Povodom 16. srpnja Svjetskog dana biciklista

» Hrvatski dan moždanog udara

» Međunarodni dan sklerodermije

» Svjetski dan tumora mozga

Povratak na: NEZARAZNE BOLESTI

OSOBE S INVALIDITETOM


 VIJESTI


  Edukacija o načinima kontakta s osobama s invaliditetom

  Međunarodni tjedan svjesnosti o gluhoslijepoći

  Humanitarni štand udruge "OKO"

  Besplatni sportski sadržaji za djecu s teškoćama u razvoju

  Međunarodni dan osoba s invaliditetom

  Rezultati natječaja "Kreativnost osoba s invaliditetom"

  Program za kvalitetniji život osoba s invaliditetom

  Osobe s invaliditetom otplivale rapski maraton

  Rehabilitacija i zapošljavanje osoba s invaliditetom

  Međunarodni dan osoba s invaliditetom

  Obilježen dan multiple skleroze

  10. škola za voditelje udruga osoba s invaliditetom

  "Žene i multipla skleroza"

  Udruga OKO i Zagrepčani za djecu s invaliditetom

  ICF konferencija u Zagrebu

  Yoga za osobe oštećena vida

  Europski kongres mentalnog zdravlja

  Zapošljavanje osoba s invaliditetom

  Nacionalna strategija za osobe s invaliditetom

  "Ispravno postupanje s djetetom"

  Savjetovalište za osobe s invaliditetom

  Savjetovalište za osobe s invaliditetom

  Europska konferencija o autizmu

  Moderni pristupi cerebralnoj paralizi u dječjoj dobi

  Živjeti s gluhoćom

  Škola za voditelje udruga invalida

  Unapređenje kvalitete života djece s posebnim potrebama

  "Kako do mogućnosti zapošljavanja osoba s invaliditetom?"

  Projekt zapošljavanja osoba s invaliditetom

  Pravno savjetovalište za osobe s mentalnom retardacijom

  Školovanje i zapošljavanje osoba s intelektualnim teškoćama

  Vjera i zdravlje

  HNOS i učenici s posebnim potrebama u obrazovanju

  Izvješće o obrazovanju osoba s intelektualnim teškoćama

  Psihološka pomoć osobama s mentalnom retardacijom

  Što su Europski standardi za osobe s invaliditetom?

  Za PUŽ-evu kućicu 100.000 švicarskih franaka

  Aktivno do potpunijih podataka o osobama s invaliditetom

  Tjedan osoba s paraplegijom i tetraplegijom

  Registar djece s neurorizikom

  Još jedna medalja za Hrvatsku!!

  Hrvatskoj prva medalja na Paraolimpijskim igrama

  Gluhi učenici osjećaju glazbu

  Besplatna škola plivanja za osobe s invaliditetom

  Festival jednakih mogućnosti

  Započela izgradnja Centra za pse vodiče i mobilitet

  Bontončić je kandidiran za najbolju dječju knjigu

  Na Jarunu kupalište za osobe s invaliditetom


 EDUKATIVNI čLANCI


  Pravila ponašanja prema osobama u invalidskim kolicima

  Kako pristupiti slijepoj osobi i kako ostvariti kontakt?

  Kako ostvariti kontakt sa osobom oštećena sluha

  Utvrđivanje tjelesnog oštećenja

  Shizofrenija

  Duhovnost u prevenciji i liječenju depresije

  Uzroci invaliditeta kod osoba starije životne dobi

  Gluhoslijepe osobe

  Djeca i računalo - spriječimo posljedice

  Celijakija

  Gluhoća kao Božji dar

  Inkluzija

  Što je cerebralna paraliza?

  Informacijski sustav registra o osobama s invaliditetom

  Razvoj sposobnosti kod osoba s mentalnom retardacijom

  Neurorizično dijete

  Kako pri susretu sa slijepom osobom

  Psi vodiči

  Junaci zdravlja

  Invalidski sport

  Zakon o Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom


 NAJAVE DOGAđAJA


  Promocija ronjenja za osobe s invaliditetom


 PUBLIKACIJE


  Bontončić

  Bonton
Linkovi:
Digitalna zbirka za slijepe
Hrvatski savez udruga tjelesnih invalidaNapomene i upozorenja | O nama | Kontakt | Sadržaj portala | Važne pravne napomene

Zdravlje.hr , prva objava 2003.